Zapisy

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w:

  • poniedziałek w godzinach 9.00 do 17.00,
  • środę w godz. 14.00 - 15.30,
  • piątek w godz. 10.00 -11.30

    Zapraszamy osobiście rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów.

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz  indywidualnego nauczania odbywają się w:
poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki 10.00 - 12.00 oraz środy 14.00 - 16.00

Skierowanie nie jest wymagane
Oferta Poradni jest bezpłatna
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.