Zapisy

Zapisy na badania diagnostyczne i konsultacje odbywają się  w Punkcie Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 do 17.00
Telefoniczne zapisy: środa 14.00 - 16.00 i piątek 10.00 -12.00

Konsultacje dla rodziców w sprawach kształcenia specjalnego oraz  indywidualnego nauczania odbywają się w:
poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki 10.00 - 12.00 oraz środy 14.00 - 16.00

Skierowanie nie jest wymagane
Oferta Poradni jest bezpłatna
Zapisów na diagnozę, terapię, zajęcia specjalistyczne może dokonać rodzic/opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń.