Godziny pracy poradni 31.10.2019 r.

Informujemy, że dnia 31.10.2019 r. poradnia będzie czynna w godzinach 8.00-16.00.

Wróć