Pracownicy

Dyrektor: mgr Marzena Radulska-Olifirowicz
Zastępca dyrektora: mgr Henryka Wiech

PSYCHOLODZY:

mgr Anna Brońska
mgr Anna Górlicka/oligofrenopedagog/doradca zawodowy
mgr Anna Gruszka
mgr Ewa Kamińska
mgr Małgorzata Krawczyk
mgr Katarzyna Lesiak 
mgr Marcin Łagoda
mgr Agnieszka Marcula /socjolog
mgr Beata Sadowska /oligofrenopedagog
mgr Ewa Sękowska-Molga
mgr Agnieszka Tuma
mgr Aneta Zamkowska
mgr Magdalena Znosko
mgr Urszula Żórawicz

PEDAGODZY:

mgr Monika Bąbolewska/doradca zawodowy
mgr Halina Bilska-Citak /neuroterapeuta
mgr Anna Filipowska /doradca zawodowy
mgr Joanna Gielniowska/oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Różańska/terapeuta pedagogiczny
mgr Bożena Warchoł/oligofrenopedagog
mgr Izabela Zielińska/surdopedagog

LOGOPEDA:
mgr Małgorzata Jankowska/surdologopeda/neurologopeda/surdopedagog
mgr Ewa Kucharczyk/oligofrenopedagog
mgr Marzena Niedziałek

 

ZESPOŁY:

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkoły podstawowej
B. Warchoł, K. Różańska, A. Brońska, A. Gruszka

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów gimnazjów
M. Bąbolewska, , J. Gielniowska, I. Zielińska, A.Tuma, A. Zamkowska, 

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
K. Lesiak, M. Znosko, E. Kamińska, H. Bilska-Citak, M. Krawczyk,

Zespół ds. diagnozy, pomocy i aktywizacji w zakresie poradnictwa zawodowego
A. Górlicka, A. Filipowska, A. Marcula

Zespół ds. diagnozy i terapii zaburzeń mowy
M. Jankowska, A. Brońska,  M. Niedziałek, E. Kucharczyk

Zespół ds. diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów niepełnosprawnych
U. Żórawicz, B. Sadowska, E. Sękowska-Molga, M. Łagoda

LEKARZ KONSULTANT:
lek. med. Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Marianna Grudzień - główna księgowa
mgr Kinga Kryczka - starszy specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Kopcińska – inspektor ds. BHP
Marzena Turzyńska - referent ds. administracyjno - gospodarczych
mgr Joanna Karbowińska - samodzielny referent ds. administracyjno-kadrowych
inż. Łukasz Rumieńczyk - informatyk
Leszek Rosiak - konserwator
Grażyna Jaworska - obsługa
Anna Włodarczyk – obsługa