Wnioski / zaświadczenia

Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne

Zaswiadczenie lekarskie - ksztalcenie specjalne.doc (47.0 KiB)

Dokumenty niezbędne do wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się