Uwaga!!! Informacja o organizacji pracy poradni w dniach 16.03.2020 r.-10.04.2020 r.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Was i Waszych dzieci, w związku  z zawieszeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej w dniach 12.03.2020 r. - 11.04.2020 r. w szkołach i przedszkolach, zaleceniem, aby dzieci pozostawały w domach oraz rekomendacjami ograniczania kontaktów z instytucjami i urzędami, prosimy o rozważenie konieczności wizyty w poradni w tym okresie.

Zgodnie z przesłaną do dyrektorów placówek informacją Departamentu informacji i Promocji MEN: "w przypadku poradni psychologiczno - pedagogicznych o udziale w zajęciach decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo".

W dniach od 16.03.2020 r. do 11.04.2020 r. poradnia będzie czynna w godzinach 8.00-16.00.
Przed wizytą w poradni prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (48) 33 14 510.

Jednocześnie informujemy o zawieszeniu działalności stacjonarnego punktu konsultacyjnego i odwołaniu wszystkich zajęć grupowych.

Dyrektor Poradni
Marzena Radulska-Olifirowicz

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (48) 33 14 510

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Zmiany te tym bardziej trudno zrozumieć dzieciom, wyrwanym nagle ze swoich rytuałów, pozbawionym towarzystwa kolegów, a nawet możliwości spacerów w ulubione miejsca. Inaczej na tę sytuację zareaguje przedszkolak, a inaczej – dziecko w wieku szkolnym czy nastolatek, dlatego rozmowy na ten temat muszą przebiegać w sposób dostosowany do wieku dziecka. Jak więc rozmawiać? Jak zaopiekować się trudnymi emocjami dziecka – np. lękiem, złością – związanymi z pandemią? W jaki sposób wesprzeć dziecko, które tęskni za przedszkolem lub szkołą i znajomymi? Jak rodzeństwo może się wzajemnie wspierać? Jak w tym wszystkim rodzic może zadbać sam o siebie? Na te wszystkie pytania odpowiedzą: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi naszej poradni.

Jeśli potrzebujecie rozmowy, porady lub informacji, to jesteśmy dostępni dla uczniów i dorosłych zdalnie. Możecie się z nami skontaktować, jeśli macie problem i trzeba go „przegadać”.

Telefon: 48 33 14 510

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

 

Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i waszych bliskich.

 

 

 

Wspieramy pełny rozwój dzieci i młodzieży poprzez terapię, diagnozę, doradztwo i profilaktykę.

Kontakt

ul. Główna 3, 26-600 Radom
tel.: 48 331 45 10, kom.: 512 050 930
E-mail: poradnia@ppp3radom.org.pl

Na podstawie uchwały Nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu ma pod opieką:

PRZEDSZKOLA:
PP nr 1,
PP nr 2,
PP nr 3,
PP nr 6,
PP nr 8,
PP nr 12,
PP nr 13,
PP nr 15,
PP nr 17,
PP nr 24,
SZKOŁY PODSTAWOWE:
PSP nr 3,
PSP nr 5,
PSP nr 6,
PSP nr 15,
PSP nr 19,
PSP nr 22,
PSP nr 24,
PSP nr 27,
PSP nr 29,
PSP nr 30,
PSP nr 34,
ZSP nr 1,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
II LO,
VII LO,
XI LO,
ZSO nr 7
ZSEk,
ZSEl,
ZSSOSiU,
ZSAiGŻ

 INNE:

POJ

oraz niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a także dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym, a zamieszkałe w następujących dzielnicach Miasta Radomia:

 1. Osiedle Akademickie
 2. Brzustówka
 3. Firlej
 4. Gołębiów
 5. Gołębiów I
 6. Gołębiów II
 7. Huta Józefowska
 8. Józefów
 9. Kaptur
 10. Koniówka
 11. Kozia Góra
 12. Krzewień
 13. Miasto Kazimierzowskie
 14. Michałów
 15. Mleczna
 16. Młynek Janiszewski
 17. Osiedle nad Potokiem
 18. Nowa Wola Gołębiowska
 19. Obozisko
 20. Rajec Poduchowny
 21. Rajec Szlachecki
 22. Stara Wola Gołębiowska
 23. Stare Miasto
 24. Wacyn
 25. Wielogóra
 26. Wincentów
 27. Wólka Klwatecka
 28. Osiedle XV Lecia,
 29. Zamłynia