23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej koleżanki Anety Zamkowskiej: depresja u dzieci imłodzieży

Telefon Wsparcia

Zachęcamy wszystkich potrzebujących (niezależnie od rejonu działania poradni) do korzystania z naszego Telefonu Wsparcia. Do dyżurujących naszych psychologów, pedagogów i logopedów można zadzwonić w każdy poniedziałek (w godz. 9.00-17.00), środę (w godz. 8.00-12.00) oraz piątek (w godz. 8.00-12.00).
Nr telefonu wsparcia: 512 050 930.

W czasie ferii zapraszamy również do korzystania z materiałów, które zostały przygotowane przez naszych pracowników na Wirtualny Tydzień Otwarty naszej poradni.

ZAPRASZAMY !!!

Wirtualny Tydzień Otwarty Poradni 07.12.2020 r. - 11.12.2020 r.

Witam wszystkich Państwa!

Nazywam się Marzena Radulska – Olifirowicz i mam przyjemność reprezentować przed Państwem Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Radomiu.
Jak zapewne już większość z Państwa zdążyła się dowiedzieć z mediów społecznościowych i za pośrednictwem audycji radiowych, organizujemy dla Państwa od 7 do 11 grudnia 2020r.WIRTUALNY TYDZIEŃ OTWARTY! (tu znajdują się wszystkie materiały). Tylko taka forma spotkania się z Państwem, jest możliwa w sytuacji pandemii.

Oprócz prezentowanych każdego dnia materiałów równocześnie rusza Telefon Wsparcia Psychologicznego, Pedagogicznego i Logopedycznego od godz. 9.00 do 17.00. Ta forma pomocy dedykowana jest wszystkim potrzebującym aktualnie wsparcia: rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, niezależnie od rejonu działania poradni.

Punkty konsultacyjne będą działały tak jak do tej pory, tj: poniedziałek, środa i piątek. Na punkcie konsultacyjnym realizowane będą zapisy na diagnozę, konsultacje, terapię tylko dla dzieci i młodzieży z rejonu działania naszej poradni.

Telefon wsparcia: (48) 33-14-510, 512-050-930.

W IMIENIU WŁASNYM I WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PORADNI SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

Zaproszenie na wirtualny tydzień otwarty PPP Nr 3

Wirtualny spacer po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

 

 

 

 

Całodobowy telefon Zaufania i Czat Internetowy

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak informuje o uruchomieniu całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania i Czatu Internetowego. Więcej informacji: Dziecięcy Telefon Zaufania i Czat Internetowy

 

 

Oświadczenie COVID-19

Oswiadczenie COVID19.pdf (173.0 KiB)

Kontakt

ul. Główna 3, 26-600 Radom
tel.: 48 331 45 10, kom.: 512 050 930
E-mail: poradnia@ppp3radom.org.pl

facebook
Youtube

Szanowni Państwo

W związku z rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 wstrzymujemy do odwołania prowadzenie zajęć grupowych na terenie szkół i placówek będących pod naszą opieką. Na terenie poradni zajęcia grupowe - w grupach liczących do 5 osób - odbywają się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z telefonicznych konsultacji, porad i zapisów dzieci i młodzieży na diagnozę, terapię.

Telefoniczny punkt konsultacyjny dotyczący: kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego działa w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 oraz środy w godz. 8.00-12.00. W pozostałych sprawach zgłoszenia dotyczące zapisów dzieci i młodzieży na diagnozę i terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) przyjmujemy  w: poniedziałek w godz. 9.00-17.00 oraz środę w godz. 8.00-12.00. Rodziców, opiekunów prawnych dzieci w wieku 0-6 lat zapraszamy zapraszamy na punkt konsultacyjny w piątek w godz. 8.00-12.00.

Nr tel: kom.: 512 050 930.

Dyrektor PP-P Nr 3

Marzena Radulska-Olifirowicz

 

Procedury bezpieczeństwa PPP nr 3 w Radomiu w zakresie profilaktyki COVID-19

Rodzicu/opiekunie prawny – zapoznaj się z procedurą bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu.

 1. Do placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. W dniu badania, przed wyjściem z domu, należy zmierzyć temperaturę swoją i swojego dziecka.
 3. Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji itp. (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza).
 4. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie poradni.
 5. Należy zaopatrzyć dziecko na czas badania w długopis, ołówek, kredki i gumkę.
 6. Należy zadbać o to by dziecko nie zabierało do poradni zbędnych przedmiotów, typu: zabawki.
 7. Przed wejściem do budynku należy zadbać o środki ochrony osobistej dla siebie (rękawiczki, maseczka).
 8. Po wejściu do poradni należy okazać wypełnione oświadczenie(do pobrania poniżej) że Pan/Pani, dziecko, pełnoletni uczeń jesteście zdrowi – nie macie objawów przeziębienia (katar, kaszel), koronawirusa, nie mieliście styczności z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywaliście w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie macie podwyższonej temperatury.
 9. Do budynku, na badanie z dzieckiem, może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacjach szczególnych, wymagających pomocy drugiego rodzica/opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
 10. Na terenie poradni nie spożywamy posiłków. Należy zadbać o to, żeby dziecko spożyło posiłek przed badaniem w domu.
 11. Należy zapewnić dziecku płyny do picia w osobistej butelce/ pojemniku.
 12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce podczas badania Twojego dziecka (sugerujemy opuszczenie budynku poradni lub pozostanie w bezpiecznym miejscu w poradni).
 13. Należy zostawić osobie badającej numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
 14. Do budynku należy wrócić po informacji telefonicznej od osoby badającej.
 15. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 16. Wywiad, omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy.
 17. W pierwszej kolejności ustalane będą terminy wizyt na badania dzieci wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do wydania tych dokumentów niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (druk do pobrania w zakładce wnioski/zaświadczenia).

Rodzicu/prawny opiekunie dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich.

Dyrekcja i pracownicy poradni

Na podstawie uchwały Nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu ma pod opieką:

PRZEDSZKOLA:
PP nr 1,
PP nr 2,
PP nr 3,
PP nr 6,
PP nr 8,
PP nr 12,
PP nr 13,
PP nr 15,
PP nr 17,
PP nr 24,
SZKOŁY PODSTAWOWE:
PSP nr 3,
PSP nr 5,
PSP nr 6,
PSP nr 15,
PSP nr 19,
PSP nr 22,
PSP nr 24,
PSP nr 27,
PSP nr 29,
PSP nr 30,
PSP nr 34,
ZSP nr 1,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
II LO,
VII LO,
XI LO,
ZSO nr 7
ZSEk,
ZSEl,
ZSSOSiU,
ZSAiGŻ

 INNE:

POJ

oraz niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a także dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym, a zamieszkałe w następujących dzielnicach Miasta Radomia:

 1. Osiedle Akademickie
 2. Brzustówka
 3. Firlej
 4. Gołębiów
 5. Gołębiów I
 6. Gołębiów II
 7. Huta Józefowska
 8. Józefów
 9. Kaptur
 10. Koniówka
 11. Kozia Góra
 12. Krzewień
 13. Miasto Kazimierzowskie
 14. Michałów
 15. Mleczna
 16. Młynek Janiszewski
 17. Osiedle nad Potokiem
 18. Nowa Wola Gołębiowska
 19. Obozisko
 20. Rajec Poduchowny
 21. Rajec Szlachecki
 22. Stara Wola Gołębiowska
 23. Stare Miasto
 24. Wacyn
 25. Wielogóra
 26. Wincentów
 27. Wólka Klwatecka
 28. Osiedle XV Lecia,
 29. Zamłynia